بزرگداشت روز معلم

دسته: مقالات پرسنل
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۷ آبان ۱۳۹۵

معلمی سیره تابناک انبیاء است و راهنمایی کردن قافله انسان ها در ظلمت افسون گر نادانی و تردید و انکار و الحاد.
معلم در مطلع کاروان بشریت، ” خضر راه ” است. دانایی را با شهد محبت در کام تشنه نسل ها می چکاند و از سر سوز و درد و عشق به انسانیت گام تعلیم را همراه با تربیت طی می کند.
معلمان و آموزگاران و استادان بیرق ها و مشعل های برافراشته هر ملت هستند.
هیچ تمدنی در زیر آسمان پا نگرفت و هیچ ملتی در سعادت و مجد نزیست، جز اینکه وامدار این مرزبانان اندیشه و دانش خوداست.
ملتی که مشعل های هویت او، آیین و دین او، تاریخ و تمدن او، ناافروخته باشد و بیرقهای آن ناافراشته ملتی است مُرده و برافتاده از گردونه جهان.
معلم آن آبِ حیاتی است که در جویبارهای فرهنگ و اندیشه این سرزمین، جریان می یابد و زمزمه کنان سرود دانایی و توانایی، اخلاق و خلاقیت می سراید و جان می بخشد و شادابی می آفریند و آلودگی ها را می شوید و در بستر تاریخ جاودانه می شود.
پیدایش تمدن ها و فرهنگ های اصیل و با ارزش، مرهون تلاش راه مردان اندیشه وری است که با دانش، بینش خویش، بنیاد اندیشه های نو را پی ریختند و در این راه از هیچ نهراسیدند، نه از تنگدستی و قدرناشناسی ها نه از قدرت ها و نه از غوغای عوام و حسد خواص.
اینان، چونان پیام آوران الهی، بر بام تاریخ بشر، نور افشاندند و ره گم کردگان را رهنمون شدند. این طلایه داران، چنان نبود که با تشویق و تمجید خاص و عام در کار سترگ خویش وارد شده باشند، بلکه رسالت معلمی و مأموریت آموزگاری از درون و بی چشمداشت، صادقانه و مخلصانه، هوشمندانه و مدبرانه در این میدان وارد شدند.
البته ملت و دولت های با فرهنگ هماره، مکانت بزرگان خویش را پاس داشته اند و با شرح اندیشه آنان و حفظ آثار و فروتنی در آستان با فضیلت آنها، زندگی و مشی استادانشان را اسوه و الگوی فرزندان خویش قرار داده اند.
ملت های باتمدن و بزرگ نه تنها دانشوران و مصلحان خود را بر قله نشاندند که با انتقال افکار و آثار آنان به جای جای گیتی، از آنان چهره هایی جهانی و تاریخی ساخته اند.
در این باره سرودن و گفتن، زبانی به پهنای فلک می طلبد تا گوشه ای از خرمن دانش و ارزش استادی و معلمی را بنمایاند. همین یک جمله در این مقام ما را بس که:
(( روایت کرده اند امام حسین علیه السلام دامان معلمی را که به یکی از فرزندان ایشان سوره حمد را یاد داده بود، پُر از دُر و گوهر نمود. عبدالرحمن سلمی گوید: وقتی فرزند امام سوره حمد را نزد ایشان خواند، امام برای آموزگارش هزار دینار هدیه فرستاد و به او لطفها کرد. کسی به حضرت گفت: آیا گمان نمی کنید که در این بذل و بخشش افراط کرده اید و بیش از آنچه سزای معلمی است به او بخشیده اید. امام علیه السلام بی درنگ و با صدای بلند فرمود: این عطا کجا و اجر آموزگار کجا.))
نظام تعلیم و تربیت قادر است، جوهر درونی انسان را کشف کند، قوای او را نیرومند سازد، ذهن او را شکل دهد، موجبات تفکر را در او زنده سازد.
آدمی را فردی خلاق، مولد و شکوفا در مسیر خیر و برکنار از زیان رسانی به دیگران بار آورد. دانش و مهارت ها، فنون و تخصص ها را فراهم کند و زندگی اجتماعی را بهبود بخشد.
در اندیشه اسلامی آموزش و پرورش هیچ حد و مرزی نمی شناسد، در بسیاری امور افزون طلبی و افراط، هزن است و آسیب زا، اما در دانش و فنون سودمند، افزون طلبی ستایش آمیز است.
پیام آور دانش و بینش سفارش می فرمود که:
تا مرزهای چین آن زمان در زمین و تا ثریا در آسمان، از گاهواره تا گور، در نزد خوبان یا حتی از دهان منافقان، گوهرهای دانش و ادب خویش را جستجو کنید و به چنگ آورید.
نظام آموزشی مبتنی بر تفکر منطقی، حل مسأله، مسئولیت پذیری، دانایی محوری و توانایی مداری در کنار تربیت و نمایاندن فضیلت های اخلاق و شرافت های انسانی می تواند سرمایه ای بسیار بنیادی برای رشد و تعالی باشد.
ما بشدت در کنار اصلاح ساختارها و بهبود روش ها، نیازمند به تحول در منابع انسانی، تحول در متون درسی و تحول در نوع نگاه به آموزش و پرورش هستیم.
روز معلم، با نام و یاد اندیشه زلال و ناب اسلامی یعنی علامه شهید مرتضی مطهری پیوندی جاوید یافته است.
او بزرگ مردی بود با آثار درخشان، پُرجلوه، کارا و برابر نیازها و مقتضیات زمان.
شهید مطهری اسلام را بی پیرایه و شفاف و زلال شناساند و با تلاش بسیار و ژرف نگری شگفت انگیز غبار از چهره اسلام زدود و اسلام را دینی استوار بر پایه های عقل و دانش و هماهنگ با فطرت معرفی کرد.
شهید مطهری اسلام را زیبا شناخت و زیبا شناساند و رعدآسا بر دین ستیزان غرّید و قهرمانانه و از پایگاهی روشن، بر تحریف گران تاخت.
او مشعل دار آموزگاری و معلمی و استادی و فخر دانشوران و اندیشمندان و بیدارگران دین و دانش است.
نیاز به مطهری، نیاز گسترده و ژرفی است. مطهری هم یک معیار است برای مرزبانی از اندیشه و فرهنگ و هم یک نماد است برای معلمی و بزرگواری.
او در هر عرصه ای که گام نهاد، شکوه آفرید و حق را نمایاند. او نوآور بود و افق های تازه را می گشود. در کارگاه اندیشه و فکر او، همیشه پرسش های نو مطرح می شد و تلاش می شد که پاسخ های نو از منابع اسلامی دریافت شود، از این رو هر چه این کارگاه تولید می کرد خلاقانه بود و مورد نیاز همگان.
او باراندن هوس ها و هواها از ساحت وجود خویش و پیوند ژرف با خدای بزرگ و پشتکار و تلاش شبانه روزی و با پرهیز از تعصب های کور و تحجّرهای بی اساس، همراه با اندیشه ورزی در آنچه دیگران در افق های فکری دیگر فراهم کرده اند و با استناد به بُن مایه های ناب قرآنی و نبوی و توجه به زمان شناسی و نیازهای اجتماع، روح معارف اسلامی را درک می کرد و بیان می نمود.
او بوده که به ما یاد داد  بایستی دین را صحنه زمان آورد و از جامعه غافل نشد و در مقابله با حوادث سوء از دین بهره جست .
مطهری از پیشتازان احیاء تفکر دینی بود و این حرکت را در قلمرو فکر و عمل توصیه می نمود و خود با برخورداری از بیشن اسلامی و تیز بینی و درایت خاص به پی ریزی آن پرداخت .
او براستی نظریه پرداز محوری تفکر نظام اسلامی بود . او قلمروی وسیع برای حرکت دینی می شناخت . دین را به حبس عرش و عرشیان نیفکند ، بلکه آن را در رگ رگ حیات اجتماعی می دید و با این تلقی بود که تفکر دینی را به نقد و پاسخ گویی و رهنمایی مشکلات معاصر در می آورد .
حساسیت استاد ، در مواجهه با افکار ناصحیح ، زبانزد عام و خاص بود . در مقابله با تحریف ها ، بدعت او التقاط ها او دیدبان هویت اسلامی در قرن معاصر است . او جان عزیزش را هم در سر راه همین دیده بانی گذاشت . او اصلاح گری را دل سپردن به اندیشه ها و نسخه های غربی نمی دانست . هم در اندیشه و هم در میدان عمل ، بی بنیانی نظام های شرق و غرب را بر ملا می ساخت . با طفیلی گری فرهنگی مبارزه می کرد و اتکای به دخایر بیکران فرهنگ اسلامی را بعنوان یکی از نمادهای اصول گرایی اسلامی چاره کار می دانست .
او زلال جاری اندیشه دین در میدان نیازهای اجتماع بود . گاه در برابر باستان گرایی شاهنشاهی قد علم می کرد و خدمات متقابل اسلام و ایران را می نوشت و گاه در برابر جار و جنجال های تبلیغاتی در عرصه زنان و فمنیسم آن روز ” نظام حقوق زن در اسلام” را می نگاشت و آن هنگام که می دید دشمن به تحریف شخصیت ها اقدام کرد ه و عارفان عرصه شعر و ادب را کافر و ملحد جلوه داد ، در دفاع از حافظ شیرازی تماشاگه راز را عرضه می کرد و همینطور و همینطور
اندیشه و حیات و حضور بسیار موثر شهید مطهری نمونه ای است بسیار ممتاز ار حضور یک معلم بزرگ مسئولانه و دردمندانه ، متکی بر اندیشه و همراه با مجاهدت و اسوه برای حوزه ها ، دانشگاه ها ، فرهنگیان و اندیشوران.
او در عرصه عدالت اجتماعی هم بی نظیر بود بی عدالتی و تبعیض را از عوامل سقوط تمدن های جهانی می دانست و اسلام را به عنوان بنیان ساز تمدن عالی جهانی ، با عدالت اجتماعی قرین می شمرد.
از دیدگاه او توحید عملی از گذرگاه توحید اجتماعی می گذرد و بیهوده است که تصور شود جامعه به اندیشه توحیدی راه می یابد بدون آنکه ازاین  مدخل عبور کند و طعم شیرین و با حلاوت عدالت را در کام خود احساس نماید .
بر این اساس موفقیت انقلاب اسلامی ایران را در گرو پیگیری این امر ، می دانست و اصرار می ورزید که مجریان ، از عدالت اجتماعی غفلت نورزند و آن را به فراموشی نسپرند .
نظام اسلامی عزیز خود را در مبانی فکری و بن مایه های فرهنگی ، پیرو این آموزه ها می داند و آنچه در مسیر انقلاب شکوهمند اسلامی پیش برده است ، از شالوده تفکر و عمل شهید مطهری ها برگرفته است .
به او درود می فرستیم و همچنان اندیشه و دستاوردهایش را پیشگام طراحی ها و جهت گیری های اساسی خویش می دانیم . بر معلمان و فرهنگیان و دانشجویان و حوزویان و همه ماست که این آموزه های کارساز را بدرستی بشناسیم و فرا روی خویش قرار دهیم .
به همه همکاران و آموزگاران و معلمان ، مدیران و کادر علمی و فرهنگی و دستگاه با شرافت و مقتدر و موثر سازمان آموزش و پرورش  احترام و ادب و تقدیر داریم و امیدواریم همچنان در خدمت به فرهنگ و ادب و اخلاق و فضیلت نسل و جامعه ما موفق باشند .


نوشته شده توسط:modirs - 747 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 192
برچسب ها:
دیدگاه ها