لیست مساجد اعتکاف ۱۳۹۷

دسته: پیام ها , ویژه شهرستانها
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
ردیف نام مسجد آدرس مسجد تلفن مسجد امام جماعت تلفن همراه نام رابط تلفن همراه جنسیت تعداد
۱ جواد الائمه خواجه ربیع – شهید یوسف زاده – نبش یوسف زاده ۲۴ ۳۷۴۲۳۰۱۰ عبدالله ممدوحی ۹۱۵۱۱۸۸۷۴۷ حسین جاهدی ۹۱۵۹۱۷۶۰۴۴ زن ۱۵۰
۲ سجاد سیدی – سبحان ۲۸ سیرتی ۹۱۵۹۷۵۸۱۶۵ ایران پور ۹۱۵۹۰۹۹۷۸۹ زن ۵۰
۳ صاحب الزمان عج کیلومتر ۲۵ جاده فریمان – جیر آباد ابراهیم فتحیه اول ۹۱۵۱۳۳۶۷۸۳ حاج هادی زارع ۹۱۵۳۲۴۶۹۹۰ مرد ۱۰۰
۴ امام خمینی جاده سرخس – رضویه رفاهی ۶ زاکری ۹۱۵۵۱۹۰۹۳۶ محمد عباسیان افن ۹۱۵۵۱۹۰۹۳۶ مرد ۵۰
۵ حضرت زینب بلوار طبرسی ۴۹ –  جعفری ۹۱۵۶۲۱۰۸۹۸ محمد جوادی ۹۱۵۰۵۳۰۹۳۳ زن ۱۶۰
۶ سید الشهدا ع شفا ۲۶ – پشت دادگاه جعفر استوار ۹۱۵۵۵۸۷۲۲۵ کبری وطنی ۹۳۸۳۶۹۵۴۸۱ زن ۱۸۰
۷ جواد الائمه هاشمیه ۳۱ – نبش چهار راه اول رامینی ۹۱۵۲۶۷۷۰۲۱ دادخواه ۹۱۵۵۱۳۸۶۲۱ زن ۱۲۰
۸ مسجد امام رضاع ابتدای جاده کلات بلوار بهمن – بهمن ۲۰/۴ قربانمحمدی ۹۱۵۳۰۲۶۷۲۱ حسین صدیقی ۹۱۵۱۰۶۷۱۱۶ زن–مرد ۱۳۰
۹ قائم المهدی عج جاهد شهر – بوستان ۲۹ شهید کاظمی ۲ ۳۵۱۳۲۹۹۴ حسن رضایی ۹۱۵۳۰۳۷۲۸۶ چراغعلی دادگر ۹۱۵۵۰۶۳۹۴۵ زن ۱۰۰
۱۰ ابوالفضل ع خواجه ربیع  – یوسف زاده ۱۰/۶ – زنده دل ۲ حمیدرضا ۹۱۵۹۳۱۷۲۹۱ خانم طاهری ۹۳۶۶۰۸۹۲۶۶ زن
۱۱ ۱۴ معصوم روستای کاظم آباد مشرفی ۹۱۵۶۲۱۸۸۲۴ یزدان  پناه ۹۱۵۶۲۱۸۸۲۴ مرد ۱۰۰
۱۲ امام حسن مجتبی ع روستای اره ناصر علی پور ۹۱۵۶۹۲۲۴۰۲ مردو زن ۸۰
۱۳ انصار المهدی مجلسی غربی ۱ ۳۲۷۱۲۰۰۴ محمدعلی یزدانی ۹۱۵۳۵۸۵۰۵۹ خانم ایزدی ۹۱۵۴۴۳۴۸۶۱ زن ۷۰
۱۴ علی بن موسی الرضا ع انتهای خیابان پنجتن – اول جاده ابلقدست روستای شترک مرتضی زارع ۹۳۶۳۸۶۸۴۱۱ خدابخش احمدی ۹۳۵۶۱۵۹۱۴۸ زن ۲۰۰
۱۵ حضرت علی اکبرع انتهای خیابان پنجتن – اول جاده ابلقدست روستای شترک شیخ علی کردانی ۹۰۱۰۸۳۳۶۱۸ خدابخش احمدی ۹۳۵۶۱۵۹۱۴۸ برادران ۶۰
۱۶ محمد رسوا لله ص گلشهرخیابان کاشانی انتهای گلبوی ۴۱ هاشمی ۹۳۷۰۱۶۳۴۲۹ حبیب دانش ۹۱۵۱۰۷۱۰۵۷ مرد- زن ۲۵۰
۱۷ محمد ص شهرک شهید رجایی  -حر۹ – نبش ۴۰ ذبیحی ۹۱۵۱۰۲۰۴۲۲ هادی احمدی ۹۱۵۹۱۸۴۱۳۹ زن ۱۲۰
۱۸ اباالفضل ع ابوطالب ۵۷ – محمله نخودک –           ۳۷۵۲۲۰۳۲ هاشمی ۹۲۱۱۸۵۹۶۷۷ علی غفوریان ۹۲۱۱۸۵۹۶۷۷ زن ۷۰
۱۹ ۷۲ تن میدان امام حسین ع ۷۳۲۵۱۱۱ حبیب اله دلیری ۹۱۵۵۱۷۴۳۱۰ روح اله دلیری ۹۱۵۵۱۷۴۳۱۰ مرد ۱۰۰
۲۰ امام حسین مجتبی(ع) توس ۶۵ – نبش نجف ۲۸ ۳۶۵۸۸۵۷۰ مرتض آذری ۹۱۵۸۰۴۸۴۱۳ غلامحسن باهنجار ۹۱۵۶۸۵۶۰۹۱ مرد ۲۰۰
۲۱ صاحب الزمان سید ی خلج ۶ علیرضا بخشی ۹۱۵۱۲۱۶۳۴۲ علی جهاندیده زن ۱۰۰
۲۲ امام علی ع طرق ولیعصر ۲۶ پلاک ۴۸ مرادی ۹۱۵۱۲۳۷۹۲۶ حسین حراتی زن ۱۵۰
۲۳ صاحب الزمان عج آبروان نورانی ۹۱۵۹۱۳۷۱۰۸ تقی زاده ۹۳۸۷۹۹۴۲۰۶ زن ۵۰
۲۴ بلال خواجه ربیع امام حسین دلیری حقانی زن
۲۵ ابوالفضلی ع مهربان مسجد ابوالفضلی مهرآباد رحیمی ۹۱۵۳۰۰۱۵۷۱ محمد طلویی ۹۱۵۳۰۰۱۵۷۱ زن ۱۰۰
۲۶ امام حسن عسکری ع بابانظر ۲۲افسر شمالی بین ۴۴ و ۴۶ ۳۲۱۴۱۴۱۵ محمد حسن رمضانی ۹۳۵۴۷۹۹۶۸۱ حیدری ۹۳۶۷۸۶۴۶۴۰ زن ۵۰
۲۷ چهارده معصوم ع طبرسی شمالی بین ۴۳ و ۴۵ رضا ایمانی ۹۱۲۷۴۸۵۲۱۱ جوادی ۹۱۵۶۲۱۰۸۹۸ مرد ۴۰
۲۸ ام البنین۲ طبرسی شمالی ۲۸ شهید خالقی ۱۶ محمد رضا علی نیا ۹۱۵۱۵۸۶۶۴۲ خانم برزنونی ۹۳۸۴۹۳۰۶۲۴ زن ۱۰۰
۲۹ امام حسن مجتبی ع بعد از سه راه فردوسی روستای سنگ سیاه حسین بایوته ۹۱۵۹۰۹۸۵۲۶ باهوش ۹۱۵۵۰۷۰۵۶۷ زم و مرد ۷۰
۳۰ صاحب الزمان جاده فریمان کیلومتر ۲۸ روستای کال چغوکی محسن شهرستانی ۹۱۵۵۲۵۹۰۹۷ فا طمه علی پور ۹۱۵۸۱۳۸۹۵۵ زن و مرد ۳۰
۳۱ جواد الائمه خیابان پورسینا – بازه شیخ پورسینا ۲۰/۵۱ داوود کاظمی ۹۱۵۳۲۱۱۳۹۶ زهرا توانا ۹۱۵۸۱۷۹۰۸۳ زن ۵۰
۳۲ امام حسن مجتبی ع عبادی ۷۰ عسکری ۹۱۷۱۳۴۱۱۵۳ نیکخواه ۹۱۵۷۱۸۵۴۲۸ زن ۷۰
۳۳ جوادالرضاع شهرک شهید رجایی حر ۲۸ روبروی اروند۵۲ ۳۳۷۵۱۶۰۰ سید احمد موسوی ۹۳۶۰۷۷۳۲۱۴ محمد زارع ۹۳۰۸۲۴۵۴۶ زن و مرد ۲۰۰
۳۴ علی بن ابی طالب ع شهرک ثامن – جمعه بازار تقاطع کرامت و سخاوت بین سخاوت ۶ و ۸ محسن پارسا ۹۱۵۱۷۴۰۳۶۵ احمد رضا رنجیر ۹۱۵۱۳۰۷۵۶۸ زن و مرد ۵۰
۳۵ موسی بن جعفر ع بلوار پیروزی – بلوار پایداری –پایداری ۲ رمزی خادم ۹۳۵۳۴۹۷۸۷۸ مرد ۶۰
۳۶ امام حسین ع بلوار پیروزی – پیروزی ۴ مدرس خانم طاهرپور ۹۱۵۱۱۷۹۷۹۹ خواهر ۵۰
۳۷ امام موسی بن جعفر رسالت ۵۷  – چهارده معصوم ۲۹ ۳۲۷۷۳۰۱۰ محمدیان ۹۰۱۱۳۷۵۶۲۷ مراد علی زعفرانی ۹۳۵۲۱۸۲۱۱۴ زن ۹۵
۳۸ امام حسن مجتبی بلوار بسیج ۳۰- عمار یاسر ۸ محمدی ۹۱۵۶۲۶۹۳۰۷ بهلولی زن ۱۰۰
۳۹ قمر بنی هاشم ع بلوار بسیج ۱۴ – پانیذ – شهرک شیرین پانیذ ۱ ۳۳۷۶۷۴۲ فررح ۹۱۵۳۰۰۱۹۱۱ نظافت ۹۱۵۱۰۱۲۹۰۴ زن ۵۰
۴۰ ابی الائمه طلاب – بلوار شهید مفتح ۳۴ سید مجتبی حسینی ۹۱۵۹۲۳۸۸۳۱ حسین عبدالحسینی ۹۱۵۵۲۰۶۷۹۷ زن ۲۰۰
۴۱ حضرت ابوالفضل جاده سیمان –اسرا – کشمیری۶۴-۶۲ حسن اسماعیلی ۹۳۰۹۱۴۸۷۰۰ بابری ۹۱۵۶۱۳۶۴۳۷ مرد ۷۰
۴۲ ولی عصر عج سیدی – شهید دایی زین العابدین صدیقی ۹۳۰۲۴۳۷۵۲۰ زن ۲۰۰
۴۳ امام حسین ع طلاب خیابان دریا – حسینی – مهراب ۷۵ اسماعیلی ۹۱۵۹۳۶۱۳۳۰ محمود شمس طبع ۹۱۵۱۰۵۸۲۱۵ مرد ۱۰۰
۴۴ پنج تن آل عبا کوی پنج تن – پنج تن ۲۹ اسماعیل یاسی ۹۱۵۹۲۲۳۴۹۸ حسن زاده ۹۱۵۵۰۰۳۱۲۹ زن ۳۰
۴۵ عباس بن علی یاران ۷و۹ حاشیه خوشدل ۹۱۵۵۵۷۲۶۷۷ فاطمه جامی ۹۱۵۹۷۹۹۰۷۷ زن ۱۰۰
۴۶ مسجد الرضا ع نسترن ۲۰ صادقی پور ۹۳۸۰۴۵۴۴۲۲ محسن پسا ول ۹۳۸۰۳۵۴۴۲۲ مرد ۱۰۰
۴۷ مسجد شهید بهشتی طرق شهرک طرق – ساعی ۴۵ – صاحب الزمان ۷ محسن عباسی ۹۰۱۴۵۵۷۱۷۱ رنجبر ۹۱۵۱۲۴۱۰۲۸ زن ۱۵۰
۴۸ ولیعصر عج نبش شهید کشمیری ۸ علی اصغر مسعودیان ۹۱۵۱۰۷۴۹۰۲ علی زارع ۹۱۵۶۰۰۰۵۳۴ زن ۳۰
۴۹ امام حسن مجتبی ع ۷۰ کیلومتری جاده سرخس روستای کلاته منار علی مهمان نواز ۹۱۵۲۰۸۴۸۰۵ زن ۳۰
۵۰ صاحب الزمان عج کیلومتر ۶جاده کلات روستای خلق اباد سید رضا کامجو ۹۱۵۷۹۷۲۹۲۲ مجتبی کلامی ۹۱۵۷۰۷۱۷۶۴ مرد ۲۵۰
۵۱ رضوی اباد دستغیب ۱۹ باقری پور ۹۱۵۸۸۰۸۶۲۱ محسن غریب ۹۱۵۹۱۵۴۰۹۴ مرد ۵۰
۵۲ قاسم آباد مهدی امینی زاده ۹۱۵۶۹۲۷۷۹۲ مرد ۳۰۰
۵۳ ابوذر غفاری طبرسی اول – طبرسی ۶۵ – نبش ابوذر ۷ ۳۲۷۴۳۶۱۸ ولی پور ۹۱۵۹۰۵۵۰۹۱ مهدی خراسانی ۹۳۳۰۲۷۴۳۶۰ مرد ۱۲۰
۵۴ موسی بن جعفر ع اول گلشهر – کوی صاحب الزمان عج شهید نوروزی ۱۲ گریوانی ۹۱۵۸۲۲۹۷۰۲ قاسم وحدتی ۹۱۵۸۰۹۰۶۶۹ خانم ۱۵۰
۵۵ رسول الله ص جاده قدیم نیشابور – روستای رازون رفیعی ۹۱۵۴۷۳۳۵۴۴ رمضانعلی ساعدی ۹۱۵۴۷۳۳۵۴۴ مرد ۱۲۰
۵۶ جواد الائمه ع ابتدای بلوار فرامرز بهاران فتح ۱۲ ۳۶۰۶۸۲۴۷ راحت حق ۹۱۵۵۱۷۷۵۲۷ شریعتان ۹۱۵۴۷۳۳۵۴۴ زن ۱۱۰
۵۷ قائم عج انتهای بلوار فرامرز بهاران فخر ۶ حسینی ۹۳۵۳۰۸۲۸۸۲ اکبر زاده ۹۱۲۸۲۴۲۷۸۰ مرد ۲۰۰
۵۸ خمسه طیبه بلوار نبوت – نوبت ۷ تقی زاده مهدی زاده ۹۱۵۷۰۳۰۶۵۴ زن ۱۸۰
۵۹ مسجد جامع قرقی جاده سیمان – بلوار شهید کشمیری ۶۲روستای قرقی علیا آخوندی خانم کشمیری ۹۱۵۴۲۴۷۳۵۲ زن و مرد ۱۶۰
۶۰ مسجد المهدی بوار عدالمطلب ۱۵ – یاس ۱ – ۳۷۵۱۳۶۶۶ خانم اسلامی ۹۱۵۱۰۸۲۲۶۵ زن ۲۰۰
۶۱ ابوالفضلیها ع مصطفی خمینی باغدار ۸ ۳۳۴۳۴۷۸۷ طوسی طوسی ۹۰۳۳۲۲۴۲۳۹ سالاری ۹۳۷۹۰۷۲۴۹۸ زن ۶۰
۶۲ علوی طبرسی دوم میثم شمالی بین ۱۹ و ۱۷ دوکی دوکی ۹۱۵۳۱۸۰۷۶۶ عباسی ۹۱۵۹۱۸۲۱۳۹ زن ۷۰
۶۳ مسجد الرضا میدان بار رضوی پشت ترمینال سرخس حسینی حسینی ۹۱۵۵۵۹۵۷۳۱ ملک پور ۹۱۵۰۶۳۱۰۳۱ زن ۱۰۰
۶۴ مسجد سناباد سناباد ۱۲ ۳۸۴۳۸۰۰۹ ازغدی ازغدی مهدیه جعفری ۹۱۵۱۰۷۱۱۷۰ خواهران ۱۰۰
۶۵ مسجد سید الشهدا ع بلوار ابوطالب بلوار شفا شفا ۶/۳۰ دیندار دیندار ۹۱۵۵۵۸۷۲۲۵ وطنی ۹۱۵۰۱۰۴۰۱۳ خواهران ۱۵۰
۶۶ امام حسین ع بلوار شهید کشمیری۱ محمد حسین متوکل مقدم محمد حسین متوکل مقدم ۹۱۵۸۷۸۵۱۳۶ خانم ۴۰
۶۷ ابوالفضلی ها رسالت شمالی – رسالت ۱۱۸ محسن سامانی محسن سامانی ۹۱۳۹۳۶۹۳۴۰ حسین مروی ۹۱۵۳۱۶۹۳۸ خان و آقا ۱۰۰
۶۸ علی بن موسی الرضا ع طبرسی شمالی ۴ ۳۲۱۴۳۰۰۰ سید امیر رحمانی سید امیر رحمانی ۹۱۵۰۲۸۶۹۶۰ سید امیر رحمانی ۹۱۵۰۲۸۶۹۶۰ خانم ۲۵۰
۶۹ امام حسن مجتبی ع بیو ابوطالب ۴۹ و ۵۱ سید محمد صادق حسینی سید محمد صادق حسینی ۹۱۵۹۰۵۱۵۴۰ زن ۷۰-۱۰۰
۷۰ حضرت قائم عج شهرک نوفل لوشاتو خیابان ۱۴ ۳۸۷۶۰۱۰۰ سید روح ا…. پویا سید روح ا…. پویا ۹۱۵۳۰۶۴۰۷۱ محمد حسن صدی ۹۱۵۱۰۹۹۱۸۶ آقا ۱۰۰
۷۱ صاحب الزمان عج سیس آباد رسالت ۹۱ شهدا ۱ موسی برسلانی موسی برسلانی ۹۳۵۷۰۱۱۴۱۹ خن ۸۰
۷۲ صاحب الزمان عج قاسم آباد ادیب ۳۷ حامد ایزدی حامد ایزدی ۹۱۵۸۰۷۴۴۳۲ ایزدی ۹۱۵۸۰۷۴۴۳۲ خانم ۱۵۰
۷۳ امام علی ع آراگاه فردوسی – شاهنامه ۴۴ رضا درویش رضا درویش ۹۱۵۳۰۲۵۱۵۶ سلیمانی
۷۴ منتظر القائم توس ۶۱ هوشیار هوشیار ۹۱۵۳۰۹۲۵۸۱ زراعتکار ۹۱۵۷۶۲۴۹۸۲ خانم ۹۰
۷۵ امام سجاد ع بلوار سجاد ۳۶۱۰۸۳۷۷ چاربال چاربال ۹۱۵۵۰۴۵۴۹۸ کرباسفروشان ۹۱۵۱۲۲۷۱۷۶ خانم ۳۰۰
۷۶ ولی عصر بلوار لادن – گلدیس ۱۷ رمضانی رمضانی حیرانی ۹۱۵۹۰۲۷۲۸۶
۷۷ محمد رسول الله ص مصلی محمد آباد ۲۱ صابری صابری ۹۱۵۵۰۹۴۵۴۰ عباس پور
۷۸ سلمان محمدی روستای خان سعادت جباری جباری ۹۱۵۱۰۰۷۳۱۲ جباری ۹۳۸۱۰۰۷۳۱۲
۷۹ بقیه الله بلوار شهید رستمی سید محمد رضا رضوی سید محمد رضا رضوی ۹۱۵۸۰۲۰۵۷۷  صدیقه اردکانی ۹۳۹۷۳۸۶۰۲۲ زن ۲۰۰
۸۰ امام خمینی شهرک ابوذر حجت الاسلام رضایی حجت الاسلام رضایی ۹۱۵۵۹۸۸۶۰۷ امین محبوب ۹۱۵۸۹۹۳۱۱۰ آقا و خانم ۲۰۰
۸۱ مسجد الزهرا س شهید رستمی ۳۴ مصطفی مظلومی مصطفی مظلومی ۹۳۶۸۹۹۵۹۵۶ زهرا طاهر حاجی ۹۳۶۸۹۹۵۹۵۶ خانم ۱۵۰
۸۲ شهید حسن زاده بلوار دوم طبرسی شمالی۱۲ نظام دوست ۱/۳۴ ابراهیم عظیمی اصلل ابراهیم عظیمی اصلل ۹۱۵۹۰۵۵۶۶۰ رمضانعلی چشمی ۹۳۸۸۱۶۰۰۷ مرد ۱۰۰
۸۳ ۱۴ معصوم ع صد متری شهید میرزائی ۴۰ محبی ۲۸ محمد صحرائی محمد صحرائی ۹۱۵۱۲۱۰۷۸۶ محمد صحرائی ۹۱۵۱۲۱۰۷۸۶ مرد ۲۰
۸۴ قائم آل محمد عج جواد دلیری جواد دلیری ۹۱۵۹۳۲۵۵۵۹ وحید قائنی ۹۱۵۴۴۱۰۸۲۸ مرد
۸۵ امام حسین ع آرامگاه فردوسی بعد از آرامگاه روستای زاک نوری نوری ۹۱۵۹۰۱۲۲۴۸ مرضیه آشوری ۹۱۵۸۶۳۷۴۹۸ زن ۵۰
۸۶ امام حسن مجتبی ع توس ۱۷ فدک ۱ سید حمزه میر کتولی سید حمزه میر کتولی ۹۱۵۳۰۷۸۷۲۰ مریم داودی ۹۱۵۴۲۹۵۸۰۹ زن ۶۰
۸۷ چهارده معصوم انداد جاده ارداک محمد نیا محمد نیا ۹۱۵۸۳۶۰۳۴۴ علی فضلی آقا ۸۵
۸۸ چهارده معصوم بلوار فلاحی نبش فلاحی ۱۶ حاج باقرگنابادی حاج باقرگنابادی محمود روح پرور ۹۱۵۹۲۴۶۸۴۲ مرد زن ۴۰۰
۸۹ امام حسن مجتبی سه راه فردوسی شاهنامه ۱۳ امینی پور امینی پور ۹۱۵۱۲۱۱۲۲۵ محمد رضا هدایت ۹۱۵۵۲۳۴۸۰ آقا
۹۰ امنتظر عج قاسم آباد خ استاد یوسفی نبش یوسفی ۲۴ فرزانه فرزانه ۹۱۵۵۰۴۷۵۹ معصومه صلاح منش ۹۱۵۶۵۳۷۹۵۳ زن ۲۵۰
۹۱ امام رضاع بلوار الهیه ۲۵ – مسجد امام رضا (ع) سید جواد سیستانی ۹۱۵۳۵۹۵۱۴۲ سید جواد سیستانی ۹۱۵۳۵۹۵۱۴۲ خ غلامی ۹۱۵۹۲۲۱۶۶۳ زن ۱۵۰
۹۲ پیغمبر خ رسالت شمالی شاکری ۱۴-۱۶ حسینی ۹۳۷۹۸۰۹۷۰۴ کارامد ۹۱۵۴۲۲۶۹۷۹ مرد ۹۰
۹۳ محمد رسول الله ص جاده کلات – کلاکوب سید حسین هاشمی زاده ۹۱۵۹۹۶۲۸۸۳ زن ۵۰
۹۴ علی بن اب طالب توس ۳۳ نوید محمودی ۹۱۵۷۰۰۵۲۷۷ مهدوی ۹۱۵۵۵۸۷۷۰۲ زن ۱۰۰
۹۵ جواد الائمه ع شهرک رجایی حر ۱۶ علی گریوانی ۹۱۵۰۲۷۷۵۷۳ زن ۲۵
۹۶ امیرالمومنین(ع) حر۵۶ (قلعه ساختمان) محمد علی اکبری ۹۱۵۸۶۲۵۴۲۳ زن ۳۰
۹۷ ولی عصر (عج) جاده  سیمان    راهی قصر علی اصغر مسعودیار ۰۹۱۵۱۰۷۴۹۰۲ زن
۹۸ امیرالمومنین(ع) روستا امروغان رحیمی خ سجادی ۹۱۵۳۰۹۰۶۴۶ زن ۱۰۰
۹۹ ابوالفضلی رسالت ۹۷ مصطفی حامد ۹۱۵۶۲۲۸۶۸۲ زن ۵۰
۱۰۰ جوادالائمه(ع) رسالت ۸۴ -یوسف باری ۸ حسین بهشتی ۹۱۵۳۵۸۵۲۲۰ زن ۶۰
۱۰۱ مسجد جامع فارمد ۹۱۰۵۷۷۳۸۴۷ یاوری مهر ۹۱۵۵۲۱۳۸۴۷ زن ۵۰
۱۰۲ صاحب الزمان توس ۶۵ کوشک مهدی -۷ صادقی ۹۱۵۱۵۷۰۶۳۲ آبیار ۹۱۵۳۲۵۲۷۶۹ مرد زن ۱۲۰
۱۰۳ مسجد کاوه اردوگاه کاوه -روبروی باغ وحش وکیل مدرسه المهدی نظافت علی  احمدیان ۹۳۷۴۸۵۸۰۵۸ دانش آموزی ۱۵۰
۱۰۴ فاطمه الزهرا انتهای جاده سیمان . شهرک مهرگان . روبروی اسمان ۴۱ علی پور قربان اکبر وکیلی ۹۱۵۱۲۱۲۹۴۳ زن ۵۰
۱۰۵ ارشاد الرضا خ بهشتی – روبرو باشگاه غدیر ارتش معدنی ۹۱۵۴۳۵۰۱۵۰ زن و مرد ۱۲۰
۱۰۶ مسجد جامع روستای انداد محمد نیا ۹۱۵۸۳۶۰۳۴۴ زن و مرد ۱۰۰
۱۰۷ امیر المومنین مفتح ۳۴ سید مجتبی حسینی ۹۱۵۹۲۳۸۸۳۱ رضا موسوی ۹۳۶۰۲۹۵۶۹۵ زن ۲۰۰
۱۰۸ امام رضا ع طرق خ شهید رجایی علی نمازی ۹۱۵۵۱۷۳۴۱۷ مریم نهبدانی ۹۱۵۳۰۸۴۴۰۶ زن ۵۰
۱۰۹ جوادالرضا(ع) شهرک شهیدرجایی حر۲۸ سیداحمدموسوی ۹۳۶۰۷۷۳۲۱۴ زن و مرد ۲۵۰
۱۱۰ جامع اباالفضلی حر۹۸ حسن عبداللهی ۹۳۶۰۹۷۷۳۵۵ زن ۲۵۰
۱۱۱ امام حسین (ع) شهید کشمیری ۱ (حکمت ) محمد حسین متوکل مقدم ۹۱۵۸۷۸۵۱۳۶ زن ۱۵۰
۱۱۲ صاحب الزمان(عج) توس ۱۱۷     علیزاده ۲/۱۲ نعمت الله قدیری ۹۱۵۶۱۹۶۸۱۰ زن ۱۰۰
۱۱۳ ام البنین رسالت ۹۰ سید محمد حسین حسینی ۹۱۹۵۴۱۷۰۶۳ زن ۸۵
۱۱۴ ولی عصر (عج) جاده  سیمان   نرسیده به سه راهی قصر     سمت چپ علی اصغر مسعودیار ۹۱۵۱۰۷۴۹۰۲ زن ۷۵
۱۱۵ امام محمدباقر(ع) شهرک قدس -بلواربهمن –بهمن۴۱/۴ صادق بهما نی ۹۱۰۵۰۰۷۰۹۵ زن ۴۵
۱۱۶ قائم آل محمد(ص) بلوار بهمن اول بهمن ۴ علی قویدل ۹۱۵۱۳۳۶۲۸۲ زن ۶۵
۱۱۷ چهارده معصوم (ع) میرزایی  – محبی ۲۸ محمد صحرایی آبکمه ۹۱۵۱۲۱۰۷۸۶ زن ۵۵
۱۱۸ امام حسن عسکری (ع) بابانظر۲۲-(افسرشمالی)بین افسر۴۴و۴۶ محمدحسن رمضانی ۹۳۵۴۷۹۹۶۸۱ زن ۱۰۰
۱۱۹ فاطمه الزهرا شهید رجایی پور سینا ۱۷ کیوان شکو ۹۱۵۱۶۴۱۶۵۳ قاسم پور ۹۱۵۵۰۴۸۱۹۷ زن ۲۳۰
۱۲۰ امام رضا(ع) بلواربهمن،کیلومتر۵جاده کلات،روستای شایه سعیدرحمتی ۰۹۱۵۸۹۴۷۷۵۸ زن ۶۵

نوشته شده توسط:modirs - 396 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 228
برچسب ها:
دیدگاه ها