۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

منطقه پرواز ممنوع

منطقه پرواز ممنوع

جهت دریافت بلیط فیلم سنمایی منطقه پرواز ممنوع می توانید به روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مراجعه کنید .

بلیط پارک آبی موج های آبی

بلیط پارک آبی موج های آبی

جهت دریافت بلیط تما وقت به قیمت ۱۵ هزار تومان و عصر ها به قیمت ۱۰ هزار تومان به واحد رفاهی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مراجعه نمائید. این تخفیف شامل روز های پنج شنبه و جمعه نمی شود.