دسته: ویژه شهرستانهاRSS
لیست مساجد اعتکاف ۱۳۹۷
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

لیست مساجد اعتکاف ۱۳۹۷

لیست مساجد اعتکاف ۱۳۹۷ ردیف نام مسجد آدرس مسجد تلفن مسجد امام جماعت تلفن همراه نام رابط تلفن همراه جنسیت تعداد ۱ جواد الائمه خواجه ربیع – شهید یوسف زاده – نبش یوسف زاده ۲۴ ۳۷۴۲۳۰۱۰ عبدالله ممدوحی ۹۱۵۱۱۸۸۷۴۷ حسین جاهدی ۹۱۵۹۱۷۶۰۴۴ زن ۱۵۰ ۲ سجاد سیدی – سبحان ۲۸ – سیرتی ۹۱۵۹۷۵۸۱۶۵ ایران پور […]