۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

تماس با ما

چنانچه از مرورگر تلفن همراه خود استفاده می کنید جهت مشاهده تمامی اطلاعات گوشی خود را حالت افقی قرار دهید .

حوزه مدير كل

مسئول

داخلی

مستقیم

دفتر مدير كل

۲۱۷

۳۲۲۱۲۲۱۱

مسئول حوزه مدير كل و امور ادارات

۲۰۵

۳۲۲۱۵۲۰۶

حراست

۲۰۹

۳۲۲۱۵۲۱۸

دارالقرآن الكريم

۲۲۳

۳۲۲۱۵۲۱۶

دارالقرآن الكريم

۲۷۰

 

روابط عمومي

۲۱۸

۳۲۲۱۵۲۱۲

اتاق فرمان

۲۴۵

۳۲۲۱۵۲۱۲

گزينش

۲۰۵

۳۲۲۱۵۲۰۶

معاونت فرهنگي

مسئول

داخلی

مستقیم

معاون فرهنگي

۲۵۴

۳۲۲۱۵۲۰۹

تشكل هاي ديني

۲۱۶

۳۲۲۸۰۵۲۰

امور مبلغين

۲۴۸

۳۲۲۱۵۲۲۰

روحانيون مستقر

۲۳۰

۳۲۲۱۵۲۱۹

استقرار

۲۲۶

۳۲۲۱۵۲۱۹

فرق و مذاهب

۲۶۹

۳۲۲۸۸۰۲۷

آموزش

۲۷۱

۳۲۲۱۵۲۱۷

پژوهش

۲۲۰

۳۲۲۸۸۰۲۷

برنامه ريزي فعاليت هاي رسانه

۲۲۰

۳۲۲۴۲۰۲۴

امور فرهنگي بانوان

۲۳۶

۳۲۲۳۹۰۶۲

فرهنگي

۲۳۴

 

امور مساجد

۲۰۵

 

كانون مداحان استان

۲۷۴

۳۲۲۸۱۰۱۸

اداره تبليغات اسلامي مشهدمقدس

مسئول

داخلی

مستقیم

رئيس اداره مشهد

۲۵۱

۳۲۲۲۸۳۳۳

امور فرهنگي و تبليغ

۲۷۷

۳۲۲۱۵۲۰۷

امور عمومي و پشتيباني فرهنگي

۲۵۹

 

امور فرهنگي و تبليغ(منطقه۱مشهد)

۲۵۰

 

امور قرآني مشهد

۲۷۵

۳۲۲۲۱۲۳۵

هيئات مذهبي مشهد

۲۶۵

۳۲۲۱۵۲۰۷

روحانيون مستقر حاشيه شهر

۲۳۵

۳۲۲۲۸۳۳۳

روابط عمومي

۲۴۹

 

اتحاديه مؤسسات قرآني

۲۵۳

۳۲۲۱۱۴۳۰

اتاق فرمان آمفي تئاتر

۲۴۵

 

عفاف و حجاب

۲۳۸

 

كانون مداحان

۲۳۱

۳۲۲۸۱۰۱۶

شوراي هيئات مذهبي خواهران

۲۷۶

۲۷۹

شوراي هيئات مذهبي

۲۷۳

۳۲۲۱۸۲۴۹

۳۲۲۱۸۲۵۰

معاونت اداري ومالي

مسئول

داخلی

مستقیم

معاونت اداري و مالي

۲۱۱

 

رئيس اداره امور مالي و ذيحسابي

۲۴۳

 

رئيس اداره امور اداري و پشتيباني

۲۱۲

۳۲۲۱۵۲۱۱

حسابداري

۲۴۲

۳۲۲۱۵۲۱۵

رسيدگي و مميزي

۲۲۵

۳۲۲۱۵۲۱۳

رسيدگي و اموال

۲۵۸

 

بايگاني كارگزيني

۲۲۸

 

كارشناس امور پشتيباني

۲۱۰

 

ديوان محاسبات

۲۳۷

 

حقوقي، املاك و عمران

۲۱۴

 

انفورماتيك

۲۴۰

۳۲۲۳۴۰۷۶

رسيدگي مميز

۲۴۱

 

معاونت اداري و مالي

۲۱۱

 

رئيس اداره امور مالي و ذيحسابي

۲۴۳

 

رئيس اداره امور اداري و پشتيباني

۲۱۲

 

حسابداري

۲۴۲

 

رسيدگي و مميزي

۲۲۵

 

رسيدگي و اموال

۲۵۸

 

بايگاني كارگزيني

۲۲۸

 

رسيدگي و اموال

۲۵۸

 

نمابر دبيرخانه

 

 

تايپ دبيرخانه

۲۴۶

 

ثبت دبيرخانه

۲۶۶

۳۲۲۱۵۲۰۸

اطلاعات

۲۵۷

 

تلفن و نمابر  ادارات و نمايندگي هاي تابعه

نام شهرستان

مستقيم

تلفن اداره

اداره تبليغات مشهدمقدس

۳۲۲۲۸۳۳۳

۴-۳۲۲۱۵۲۰۰

اداره تبليغات سبزوار

 

۴۴۲۹۸۲۰۰-۴۴۲۹۸۰۵۹

اداره تبليغات نيشابور

۴۳۳۴۲۴۱۱

۴۳۳۳۱۴۷۶-۴۳۳۳۱۴۷۵

اداره تبليغات تربت حيدريه

۵۲۲۳۶۲۱۳

۵۲۲۲۴۷۴۴-۵۲۲۳۶۲۱۵

اداره تبليغات قوچان

۴۷۲۲۴۷۷۷

۴۷۲۲۴۴۲۷

اداره تبليغات كاشمر

۵۵۲۲۳۰۶۵

۵۵۲۴۶۲۶۲-۵۵۲۲۳۰۶۵

اداره تبليغات گناباد

۵۷۲۲۶۶۶۰

۵۷۲۲۶۶۶۰-۵۷۲۲۸۳۸۵

اداره تبليغات سرخس

۳۴۵۲۳۱۵۰

۲۲-۳۴۵۳۸۷۲۰

اداره تبليغات تربت جام

۵۲۵۴۲۲۷۲

۵۲۵۴۲۴۴۶-۵۲۵۲۸۶۶۶

اداره تبليغات تايباد

 

۵۴۵۳۳۲۹۹

اداره تبليغات چناران

 

۴۶۱۳۰۹۹۲-۴۶۱۱۲۲۷۱

اداره تبليغات بردسكن

 

۵۵۴۲۹۱۱۳-۵۵۴۲۶۲۲۶

اداره تبليغات درگز

۴۶۲۲۵۳۰۳

۴۶۲۲۶۰۰۷-۴۶۲۲۵۳۰۳

اداره تبليغات فريمان

۳۴۶۳۱۷۰۰

۳۴۶۲۴۵۹۷

اداره تبليغات مه ولات

۵۶۷۲۴۲۰۰

۵۶۷۲۵۴۵۴

اداره تبليغات خواف

۵۴۲۳۰۵۱۱

۵۴۲۲۹۰۲۹-۵۴۲۳۰۵۱۰

اداره تبليغات كلات

 

۳۴۷۲۴۸۸۲

نمايندگي تبليغات جغتاي

 

۴۵۶۲۲۸۳۵

نمايندگي تبليغات جوين

 

۴۵۲۲۳۰۹۰

نمايندگي تبليغات بجستان

 

۵۶۵۲۷۳۹۸

نمايندگي تبليغات طرقبه شانديز

 

۳۵۵۹۳۷۸۲-۳۵۵۹۳۱۶۱

نمايندگي تبليغات زاوه

 

۵۳۷۲۳۴۵۵

نمايندگي تبليغات اسلامي رشتخوار