۲۰۲۳۰۱۰۵_۱۰۰۳۲۰
برگزاری مراسم بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی در شهرستان قوچان

برگزاری مراسم بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی

۲۰۲۳۰۱۰۵_۱۰۰۵۵۴
برگزاری مراسم بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی در شهرستان قوچان

برگزاری مراسم بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی

Untitled
کانون فرهنگی تربیتی ضیافت دخترانه چناران

دلنوشته دختر نوجوان چنارانی در وصف حاج قاسم

https://ido-kh.ir/wp-content/uploads/2023/01/haj-ghasem.mp4
بدون عنوان

تجلیل از سلما همتیان ، پدیده ایرانی ۸ ساله شطرنج آسیا