فاقد تصویر شاخص

منبع آموزشی دوره روشهای ارتقاء بهره وری فرهنگی

دوره آموزشی دوره روشهای ارتقاء بهره وری فرهنگی دارای دو منبع می باشد: منبع ۱:اصول روابط عمومی نوین منبع۲:مفهوم بهروری وروش های ارتقا آن
فاقد تصویر شاخص

منبع آموزشی دوره ارزش های دینی وشیوه اعتلای آن

جهت دانلود فایل منبع آموزشی دوره ارزش های دینی وشیوه اعتلای آن روی موارد زیر(۲ فایل)  کلیک کنید جهت دانلود فایل منبع آموزشی جامعه شناسی فرهنگی کلیک کنید  خلاصه جزوه ...
فاقد تصویر شاخص

منبع آموزشی جهاد تبیین

جهت دانلود منبع آموزشی جهاد تبیین کلیک کنید 
فاقد تصویر شاخص

منبع آموزشی دوره اصول و مفاهیم سازماندهی

منبع آموزشی دوره اصول و مفاهیم سازماندهی
فاقد تصویر شاخص

دوره آموزشی سبک زندگی قرآنی ( فرآیند ارتباطات انسانی ۳ )

برای دانلود محتوی آموزشی روی تصویر کلیک کنید .