ساختار سازمانی

چنانچه از مرورگر تلفن همراه خود استفاده می کنید جهت مشاهده تمامی اطلاعات گوشی خود را حالت افقی قرار دهید .

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی :

حجت الاسلام والمسلمین هادی صاحبقرانی گلستانی 

تلفن تماس مستقیم :  ۳۲۲۱۲۲۱۱

پست الکترونیک : modir@ido-kh.ir

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی :

حجت الاسلام  مرتضی همتی فر

تلفن مستقیم : ۳۲۲۱۵۲۰۹

پست الکترونیک : fap@ido-kh.ir

سرپرست معاونت اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی :

آقای قربان سلطان زاده

تلفن مستقیم:  ۳۲۲۱۵۲۱۵

پست الکترونیک : edarimali@ido-kh.ir

ساختار سازمانی بهمراه شماره تماس واحدها