لیست خدمات دستگاه

لیست خدمات دستگاه

عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت)عنوان زیر خدمتنحوه ارائه خدمتمشخصاتاطلاعات تکمیلیدریافت خدمتبیانیه سطح توافقسوالات متداولنظرسنجیپیشنهاد/انتقاد/شکایتتلفن تماسمراحل انجام کار
۱۷۰۴۱۶۹۳۱۰۱اعزام امام جماعت به کانون های جمعیتی مساجد،هیئات،کارخانجات،مدارس،ادارات و... غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
17041693100اعزام و توزيع مبلغين و مبلغات در مناسبتهاي ديني و انقلابي غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17041693100استقرار روحاني در مناطق روستايي غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17061695101 صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17061695102 صدور مجوز ایجاد خانه های قرآن و عترت حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17061695103 صدور مجوز ایجاد کانون مداحان و شعرای آیینی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17061695109 صدور مجوز ایجاد هیئت مذهبی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17061695105 صدور مجوز ایجاد انجمن‌های اسلامی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17061695104صدور مجوز ایجاد کانون‌های فرهنگی تبلیغی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17061695111 صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17061696000صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042007101صدور كارت شناسايي مداحان و ستايشگران اهل بیت علیهم السلام غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042008100تربیت معلمان قرآن کریم حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042008103تربیت مربیان آشنایی و اُنس کودکان با قرآن حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009100آموزش اخلاق و احکام کسب و کار ویژه اصناف غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009101آموزش تخصصی اساتید و معلمان حوزه دین غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009102آموزش تخصصی مسئولین تشکلهای دینی، روسای هیئات مذهبی، انجمنهای اسلامی و کانونهای فرهنگی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009103آموزش تخصصی روحانیون مستقر و هجرت غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009104آموزش فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009105آموزش تخصصی مبلغات و بانوان فرهیخته غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009106آموزش تخصصی مبلغین و ائمه جماعات غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009107آموزش تخصصی مداحان و ستایشگران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009108آموزش تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17062011000تولید و انتشار اخبار فرهنگي ديني غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013100حمایت از اتحادیه های مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013101حمایت از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013102حمایت از خانه های قرآن شهری و روستایی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013103حمایت از هیئات مذهبی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013104حمایت از شورای هیئات مذهبی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013105حمایت از کانون مداحان و شعرای آیینی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013106حمایت از کانونهای فرهنگی تبلیغی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013107حمایت از انجمنهای اسلامی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013108حمایت از مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042013109حمایت از اتحادیه انجمنهای اسلامی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042015100حمایت و برگزاری مسابقات و محافل قرآنی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042015101حمایت و برگزاری مراسم و مناسبتهای دینی و انقلابی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
17042016000صدور كد تبليغي مبلغين و مبلغات غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18022018000آموزش و تربیت دانش آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052019100آموزش‎ های عمومی و تخصصی قرائت قرآن کریم غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052019101آموزش‎ های عمومی و تخصصی حفظ قرآن کریم غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052019102آموزش‎ های عمومی و تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052019103آموزش‎ های تخصصی تفسیر قرآن کریم غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن