لیست خدمات دستگاه

لیست خدمات دستگاه

عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت)عنوان زیر خدمتنحوه ارائه خدمتمشخصاتاطلاعات تکمیلیدریافت خدمتبیانیه سطح توافقسوالات متداولنظرسنجیپیشنهاد/انتقاد/شکایتتلفن تماسمراحل انجام کار
۱۷۰۴۱۶۹۳۱۰۱اعزام امام جماعت به کانون های جمعیتی مساجد،هیئات،کارخانجات،مدارس،ادارات و... غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۶۰۰۰صدور کد تبلیغی مبلغین و مبلغاتغیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۱۶۹۳۱۰۰اعزام و توزیع مبلغین و مبلغات در مناسبتهای دینی و انقلابی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۱۶۹۴۱۰۰استقرار روحانی در مناطق روستایی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
17061695101 صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۲ صدور مجوز ایجاد خانه های قرآن و عترت حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۳ صدور مجوز ایجاد کانون مداحان و شعرای آیینی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۶ صدور مجوز فعالیت مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغیحضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۶۱۶۹۵۱۱۰صدور مجوز فعالیت شورای هیئات مذهبیحضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۷صدور مجوز ایجاد اتحادیه انجمنهای اسلامیحضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۹ صدور مجوز تاسیس هیئت مذهبیغیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
17061695105 صدور مجوز ایجاد انجمن‌های اسلامی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۴صدور مجوز ایجاد کانون‌های فرهنگی تبلیغی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۶۱۶۹۵۱۱۱ صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
17061696000صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم حضوریمتن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
۱۷۰۴۲۰۰۷۱۰۱صدور کارت شناسایی مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۰۸۱۰۰تربیت معلمان قرآن کریم غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۰۸۱۰۳تربیت مربیان آشنایی و اُنس کودکان با قرآن غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۰آموزش اخلاق و احکام کسب و کار ویژه اصناف غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۷آموزش تخصصی مداحان و ستایشگران اهل بیت عصمت و طهارت(ع)غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۱آموزش تخصصی اساتید و معلمان حوزه دین غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
18052009102آموزش تخصصی مسئولین تشکلهای دینی، روسای هیئات مذهبی، انجمنهای اسلامی و کانونهای فرهنگی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
18052009103آموزش تخصصی روحانیون مستقر و هجرت غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۴آموزش فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۵آموزش تخصصی مبلغات و بانوان فرهیخته غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۶آموزش تخصصی مبلغین و ائمه جماعات غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۸آموزش تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۶۲۰۱۱۰۰۰تولید و انتشار اخبار فرهنگی دینی غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۰حمایت از اتحادیه های مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۱حمایت از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۲حمایت از خانه های قرآن شهری و روستایی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۳حمایت از هیئات مذهبی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۴حمایت از شورای هیئات مذهبی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۵حمایت از کانون مداحان و شعرای آیینی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۶حمایت از کانونهای فرهنگی تبلیغی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۷حمایت از انجمنهای اسلامی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۸حمایت از مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۹حمایت از اتحادیه انجمنهای اسلامی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۵۱۰۰حمایت و برگزاری مسابقات و محافل قرآنی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۷۰۴۲۰۱۵۱۰۱حمایت و برگزاری مراسم و مناسبتهای دینی و انقلابی حضوریمتن جایگزینmardomeservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
17042016000صدور كد تبليغي مبلغين و مبلغات غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن
۱۸۰۲۲۰۱۸۰۰۰آموزش و تربیت دانش آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۸۰۵۲۰۱۹۱۰۰آموزش‎ های عمومی و تخصصی قرائت قرآن کریم غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۸۰۵۲۰۱۹۱۰۱آموزش‎ های عمومی و تخصصی حفظ قرآن کریم غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
۱۸۰۵۲۰۱۹۱۰۲آموزش‎ های عمومی و تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice۳۲۲۱۵۲۰۰متن
18052019103آموزش‎ های تخصصی تفسیر قرآن کریم غیرحضوری(الکترونیکی،پست و...)متن جایگزینmardomwwweservicesagreementمتنnazareservicesoffice32215200متن