۞ امام رضا عليه السلام :
هيچ يك از دوستانم مرا با شناخت حقّم زيارت نمى كند مگر اين كه در روز قيامت شفاعتم از او پذيرفته مى شود .

تماس با ما

چنانچه از مرورگر تلفن همراه خود استفاده می کنید جهت مشاهده تمامی اطلاعات گوشی خود را حالت افقی قرار دهید .

New Page 1

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی : حجت الاسلام والمسلمین هادی صاحبقرانی گلستانی 

تلفن تماس مستقیم :  32212211

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی : آقای حسن ذکاوتی زاده

تلفن داخلی :  211

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی : حجت الاسلام  مرتضی همتی فر

تلفن مستقیم : 32215209

نام بخش يا واحد

نام مسئول

داخلي

مستقيم

نام بخش يا واحد

نام مسئول

داخلي

مستقيم

حــوزه مــديــر كــل

معاونت اداري ومالي

دفــتــر مــديــركــل

دشتبان –  قمری

217

32212211

مــعــاونــت اداري و مــالــي

ذكــاوتــي­زاده

211

32215211

دســتـیـار مـدیـرکـل

جهانشاهی

214

 

رئيس اداره امور مالي و ذيحسابي

ســلـطـانـزاده

243

32215215

حــــــــراسـت

اربابی –  بني­خزائي

209

32215218

حـــســـابــداري

محسن پـهـلـوان

242

حراست فیزیکی (اطلاعات)

خورشیدی/حسین­زاده/بهدانی

263

257

رسيدگي و مميزي

حمیدنــشـتـیـفـانـی

225

مسئول­حوزه مديركل و روابطعمومی

محسن هاديان

205

32215206

رسيدگي و اموال

نـاصـر هـاديـان

258

روابــط عــمــومــي

سـعـیـد ثــاقـب فرد

218

32215212

انــبــار مـركـزي

بني­خزاعي

233

 

اتــاق فــرمــان

روابط عمومی

245

32215212

ديوان محاسبات

237

32234076

گــزيــنــش

ماشاالله احمدپور

275

 

رئيس اداره امور اداري و پشتيباني

ايل­مهدي-رمضاني

212

32215213

اداره دارلـقـرآن الـکـریـم

بــايــگانــي كــارگــزيـنـي

228

 

رئیس اداره امور قرآنی

حسین نمازی­فرد

270

32215216

كارشناس امــور پــشـتـيـبـانـي

نــظـام­دوســت

210

کارشناس امور قرآنی

مجتهدزاده-مطایی

223

32215216

آبــدارخــانــه طبقه دوم

قمری- امیربیک

255

 

خدمات مشاوره­اي قرآني

استاد علمي

227

 

آبــدارخــانــه طبقه اول

مهربان-خدادادی

252

 

مـعـاونـت فـرهـنـگـي، پــژوهــشـی و آمــوزشـی

نــقــلــيــه

 

261

 

معاون فرهنگي،پژوهشی­وآموزشی

همتی­فر -عـابـدی

254

32215209

پــاركــيــنــگ

283

 

تــشـكـل­هــاي ديــنــي

علی­زرقانی-ترجمان

216

32280520

تــاســيــســات

احسان غفوريان

229

 

امــور مــبــلــغــيــن

رحمتي- محمدي

248

32215220

تــايــپ دبــيـرخـانـه

علی هاجري

246

روحــانــيــون مـسـتـقـر

مهدوی/مجیدی

230

32215219

ثـــبــت دبـيـرخـانــه

مجتبی اسماعيلي

266

32288026

آموزش روحانیون استقرار

خطيبي

226

32215219

نــمـابـر دبـيـرخـانـه

32288026

 

32215208

فرق و مذاهب و امور ادارات

غلامی­جامی- نجفی

269

32288027

دبیرخانه کارگروه نظارت برنامه­ای

 

237

برنامه­ريزي فعاليت­هاي رسانه

عبدالله ابراهيمي

271

32215217

انــفـورمـاتـيـك

ياسر صـادقي

240

آمـــــــوزش

هادی شادکام

219

32242024

 

 

 

 

امور فرهنگي بانوان-جمعیت بانوان

خانم منوچهری

234

32239062

 تشکل های میانی و تخصصی

برنامه­ريزي فعاليت­هاي فرهنگي

خانم دوستي

236

 

 اتحاديه مؤسسات قرآني استان

مجیدی

 253

32211430

امــور مــســاجــد

سید حسین عليزاده

205

 

 كانون مداحان استان

 

32281016

274 

 32281018

اداره تبليغات اسلامي شهرستان مــشـهـدمـقـدس

 بیرخانه کارگروه عفاف و حجاب

 

محمدي مقدم

 238

 

رئيس اداره شهرستان مشهد

علی کریم­پور

251

32228333

شوراي هيئات مذهبي خواهران

 قاسمی

 276

 279

امور فرهنگي و تبليغ(منطقه2غرب مشهد)

موحدی

277

32215207

شوراي هيئات مذهبي

طباطبائي

 273

32218249

32218250

امور عمومي و پشتيباني فرهنگي

مرتضی خسروي

259

 

 مجمع کانون­های فرهنگی و تبلیغی

 

 

 

امور فرهنگي و تبليغ(منطقه1شرق مشهد)

خانم تكلو

250

 

 

 

 

 

امــور قــرآنــي مشهد

احمدپورفروزان­- آريائي­

275

32221235

 

 

 

 

تشکل­های دینی مشهد

مهدی رمضانی/گندمی

265

32215207

 

 

 

 

شهرمشهد(1)حاشيه شهر(2)

مرکزی(3) رضویه(4)

مهرانفر،علیدوست،خاکزادی،هوشمند

235

32228333

 

 

 

 

روابــط عــمــومــي

جواد اسماعيلي

249

 

 

 

 

 

 

ليست شماره مسئولين- تلفن- نمابر و آدرس ادارات و نمايندگي هاي تابعه جديد

 

نام شهرستان

نام مسئول

همراه

مستقيم

تلفن اداره

نمابر

آدرس

اداره تبليغات مشهدمقدس

کریم­پور

09155011688

32228333

4-32215200

32215208

بلوار شهید مدرس

اداره تبليغات سبزوار

سجادي­نژاد

09159241995

 

44298200-44298059

44298171

ميدان شهيد بهشتي- انتهاي خيابان پيروزي

اداره تبليغات اسلامي

اداره تبليغات نيشابور

جوانشيري

09156835330

43342411

43331476-43331475

43336856

خيابان شريعتي

اداره تبليغات تربت حيدريه

فاطميان

09151025379

52236213

52224744-52236215

52226215

خيابان آيت ا… كاشاني چهارراه شهيد- خيابان روح بخش- مجتمع علوم قرآني

اداره تبليغات قوچان

قربانی

 

47224777

47224427

47237050

خيابان سعدي

اداره تبليغات كاشمر

صداقتی

09159313094

55223065

55246262-55223065

55223064

خيابان شهيد مدرس- بلوار شاهد- نبش شاهد2

اداره تبليغات گناباد

فاطمی

 

57226660

57226660

57228385

57224090

خيابان غفاري غفاري 4- بعد از دفتر امام جمعه

اداره تبليغات سرخس

بتوئي

09154174370

34523150

22-34538720

34538363

خيابان 17 شهريور- سمت چپ- جنب زندان

اداره تبليغات تربت جام

هاشمی

09153288838

52542272

52542446-52528666

52542272

خيابان آزادگان

اداره تبليغات تايباد

علي­پور

09153582356

 

54533299

54524333

جنب هنگ مرزي

اداره تبليغات چناران

فاخر

09155133243

 

46130992-46112271

46130993

خيابان طالقاني- طالقاني 11 پلاك 73

اداره تبليغات بردسكن

شکاری

09120413445

 

55429113-55426226

55429112

خيابان جانبازان- بين جانبازان 12 و 14

اداره تبليغات درگز

محمودي

09153813540

46225303

46226007-46225303

46230266

سي متري جهاد- نرسيده به كوچه معاد

اداره تبليغات اسلامي

اداره تبليغات فريمان

مسبوقی

09158573595

34631700

34624597

34631700

خيابان چمران- ميدان جانبازان

اداره تبليغات مه ولات

رضوان پناه

09153754279

56724200

56723686

56724200

خيابان امام خميني 5- كوچه شهيد عابدزاده1

اداره تبليغات خواف

زنگنه قاسم­آبادي

09159733049

54230511

54229029-54230510

54229481

انتـهاي بلوار فردوسي

اداره تبليغات كلات

پاروکار

09159288039

 

34724882

34724881

خيابان امام خميني

نمايندگي تبليغات جغتاي

وحداني

09155219152

 

45622835

45622835

جنب حسينيه صاحب الزمان- اول خيابان پيروزي

نمايندگي تبليغات جوين

كيوانلو

09153590657

 

45223090- 45221002

45223090

نقاب- نبش خيابان معلم پلاك 1

نمايندگي تبليغات بجستان

احمدی

09152633857

 

56527398

56527398

خيابان 22 بهمن- جنب دبيرستان امام خميني

نمايندگي تبليغات بینالود

ساجدي

09155036823

 

35593782-35593161

35511944

اول جاده شانديز- روبروي مشهد نخ- طبقه چهارم مبلمان پاژ

نمايندگي تبليغات زاوه

قاسمي

09156585274

 

53723455

53723455

خيابان پاسداران

نمايندگي تبليغات رشتخوار

آذرشیب

09159343298

 

56222642 نمابر

56222599

 

نمايندگي خلیل آباد

سالاري

09157118830

     

 

 

 

Arabic AR English EN Persian FA